Mediation

Jan Postema heeft zich gespecialiseerd in arbeids- en verzuimproblematiek.

 

Wanneer pas in een laat stadium echte aandacht aan arbeids- en verzuimproblematiek wordt gegeven is meestal het gevolg dat verhoudingen tussen werkgever en werknemer zich op een dieptepunt bevinden.

 

In dit stadium is dan vaak exit-mediation aan de orde, inclusief begeleiding naar een andere baan of verzelfstandiging.

In een eerder stadium wordt nadrukkelijk onderzocht wat werknemer en werkgever van elkaar nodig hebben om in de toekomst weer samen te werken.

 

Meer weten over met name exit-mediation? Of een gezamenlijke vaststellingovereenkomst? Neem dan nu contact op met Jan Postema .