Reintegratie

Elk reintegratietraject is individueel maatwerk.

En oplossingen liggen vaak buiten de eigen organisatie of afdeling. Aansluitend op de wet Poortwachter werk ik vanuit drie invalshoeken:

 

Arbeid
Het samen met werknemer ontwikkelde actieplan “van conflict naar ander – werk” stapsgewijs realiseren. Afscheid nemen en verwerken is de eerste stap.
De werkgever faciliteert dit traject om het tot een succes te maken.

 

Medisch
Lichamelijke ziektes, burnouts, etc. kunnen in het traject “van ziek naar beter – werk” aan de orde zijn. Grondige afstemming samen met werknemer, werkgever en betrokken hulpverleners is vaak doorslaggevend voor reintegratiesucces.

 

Arbeid èn medisch
Stapsgewijs en met gezond verstand wordt samen met de medewerker een stappenplan “wat is wijsheid” opgesteld. Het uiteindelijke doel is dat de medewerker weer goed in zijn vel zit en (deels) elders aan de slag is. Ruimhartige facilitering van het management is nodig om succes te garanderen.

 

Concrete voorbeelden van actieplannen en behaalde reintegratiesuccessen door medewerkers maakt Jan Postema graag aan medewerker en management inzichtelijk.